Sla over en ga naar content

Beveiliging verbeteren & de Google Workspace ROI voor Bynder maximaliseren

Devoteam G Cloud bood een high-level Google Workspace assessment gratis aan. Samen hebben we gekeken hoe Bynder de beveiliging van hun Google Workspace-domein kan optimaliseren en bewaken om het beveiligingsrisico te verminderen en bedreigingen te beperken. Bynder is nu in staat om vertrouwelijke bestanden beter te beheren en de toegang te herroepen wanneer dat nodig is.