Skip to content

Zoptymalizuj swoją pracę

Dodaj do Google Workspace platformę do zarządzania dokumentami. Z łatwością zarządzaj plikami i zautomatyzuj przepływ pracy oraz zapewnij im spójność.

Dowiedz się więcej

Zarządzaj przepływami pracy i zapewniaj ich zgodność

Korzystaj z platformy do zarządzania dokumentami zintegrowanej z Google Workspace, aby chronić bezpieczeństwo danych i tworzyć aplikacje biznesowe. Zapewnij zgodność, miej pod kontrolą wymagania prawne i łatwo zarządzaj przepływami pracy w organizacji miedzy działami.

Podnieś produktywność
Popraw zarządzanie
Ciesz się szybkim dostępem do dokumentów
Pozbądź się papierowych wersji dokumentów
Skup się na kluczowych procesach biznesowych
Korzystaj z jednej scentralizowanej platformy

Pobierz whitepaper o AO Docs

Pobierz teraz

Zarządzanie inwestycjami w dziale finansów

Dział finansów często musi rozpatrywać wnioski inwestycyjne ręcznie. Wszyscy pracownicy są zmuszeni wysłać dokumenty mailowo do następnej osoby w procesie zatwierdzania.

AODocs ułatwia pracę działom finansowym dzięki następującym funkcjom:

 • Automatyzowaniu przepływu pracy w zakresie zatwierdzania inwestycji
 • Automatyzowaniu wysyłanie przypomnień o prośbach zatwierdzenia inwestycji
 • Planowaniu limitu kwot inwestycji

Zarządzanie umowami w dziale prawnym

Działy prawne często zarządzają wszystkimi swoimi umowami z jednego serwera, ale potrzebują też kopii zapasowej dokumentów, aby mieć pewność, że nic nie zostanie omyłkowo usunięte. Na serwerze pojawia się więc problem podwojenia liczby zapisanych plików.

Problemem działów prawnych jest też śledzenie umów, np. upewnienie się, że jest odnawiana na czas. Wymaga to cennego czasu i wysiłku. Podpisywanie nowych dokumentów generuje koszty podróży dla osób, które nie znajdują się w siedzibie głównej.

AODocs upraszcza pracę działu prawnego poprzez:

 • Ochronę dokumentacji biznesowej
 • Wysyłanie powiadomień o bliskim terminie wygaśnięcia umowy
 • Ustalenie szczegółowych zasad przechowywania
 • Przechowywanie podpisu elektronicznego

Zarządzanie zakupami w dziale zaopatrzenia

Działy zaopatrzenia często robią wszystko ręcznie – wszystkie dane są wysyłane do wielu systemów. Po tym, gdy wszystko zostanie ręcznie zatwierdzone zespół zakupów tworzy wiadomość e-mail z załączonym zamówieniem, aby wysłać je do dostawców.

AODocs ułatwia ten proces zespołom zaopatrzenia i zakupów, wykonując następujące kroki:

 • Automatyzuje proces zakupu
 • Integruje dane z systemem ERP
 • Ułatwia współpracę z dostawcami

Kontrola jakości

Kontrola jakości obejmuje w wielu organizacjach więcej niż jeden dział lub jednostkę biznesową. Może zawierać procesy, metody, raportowanie i wiele innych. Często każdy dział posiada własny system lub aplikację do weryfikowania jakości. W celu łatwego skalowania i aplikowania tych samych zasad w wielu działach, przygotowaliśmy szablon w AODocs, który obejmuje większość potrzeb podczas oceniania jakości.

Szablon zapewnia następujące korzyści w zakresie kontroli jakości w Twojej firmie:

 • Proces walidacji
 • Zgodność z przepisami i normami
 • Jeden system zarządzania jakością

Jesteś zainteresowany AO Docs? Skontaktuj się z nami!