Skip to content

Administrerade tjänster: Låt experterna ta hand om dina IT-behov med Googles administrerade tjänster

Vårt administrativa team levererar, har uppsyn över och förutser alla dina behov av IT-outsourcing. Bortom projekt och engångsleveranser strävar vi efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder som fokuserar på kontinuerlig och konsekvent excellens.

SAASOPS

Våra samarbetstekniker kan bidra till att stärka ditt IT-team för att säkerställa att de är produktiva och fokuserade på IT-strategi, inte IT-drift.

Vi är certifierade i en rad olika SaaS-applikationer och kan stärka ditt IT-supportteam, granska dina supportprocesser och träna dina slutanvändare.

ADMINISTRERAD INFRASTRUKTUR

Fokusera på din kärnverksamhet medan vi säkerställer att alla dina operativsystem, din lagring och din molninfrastruktur fungerar ändamålsenligt och effektivt under hela livscykeln.

Oavsett om det gäller hög tillgänglighet,
katastrofåterställning eller, underhåll
så kan våra certifierade infrastrukturarkitekter och lösningstekniker hjälpa dig att hantera och säkra dina molnmiljöer på lång sikt.

Du kan lita på att vi håller dina system uppdaterade och säkra, samtidigt som vi erbjuder slutanvändarsupport dygnet runt.

Servicenivååtagande – läs mer om servicenivåmål (SLO) och servicenivåavtal (SLA) för supportaktivitetsexempel här.

IDENTITETS-, ÅTKOMST- OCH RISKHANTERING

Att utrusta varje medarbetare i din arbetsstyrka med en digital identitet är bara toppen av isberget. Reglering av användaråtkomst tvärs över ditt företag innebär åtkomstbehörighet för rätt personer till rätt tillgångar och uppgifter i rätt tid.

Att säkerställa säker åtkomst till dina tjänster och system med hjälp av API-protokoll och förstklassig serveråtkomsthantering för att undvika oönskade risker är ett jobb du inte vill ha. Vi kan hjälpa till att iscensätta och råda om de bästa sätten att säkra alla dessa nivåer inom din organisation.

Vi hjälper till att skydda din organisations data och IT-system mot obehörig åtkomst genom att minimera risken och säkra ditt IT-ekosystem.

Från effektivt skapande till inaktivering och allt däremellan – vi säkrar slutanvändarnas åtkomstupplevelse med multifaktorautentisering och SSO-funktioner för konsekvent hantering av dina användarlivscykler.

100% transparens och kontroll med MSP Command Center från Devoteam

Med så många möjligheter och användningsområden som Google Cloud kan ge, följer behovet av en bättre styrning för att optimera kostnaderna för molnanvändningen. Vi vet att en effektivt administrerad miljö inte bara kan hjälpa till att minska driftkostnaderna, utan även snabba på viktiga projekt och öka deras ROI. Därför har våra experter utvecklat MSP Command Center – en plats som ger våra kunder tillgång till en fullständigt transparent och anpassad bild av molnanvändning och kostnadsfördelning.

Fakturering

Håll reda på produktanvändning och fakturering av specifika GCP-produkter.

● Prognosfunktionen låter kunden uppskatta framtida faktureringscykler baserat på aktuell användning och göra justeringar därefter.
● Ställ in instrumentpanelen att visa veckovisa, månadsvisa eller kundanpassade faktureringscykler.
● Ordna grafik efter produkt, projekt och datumintervall.

Systemhälsa

Utforska, analysera och få meddelanden om ditt GCP-systems hälsa genom tydliga realtidsbilder

Inventory

Filtrera GCP Inventory efter tillgångstyp och namn samt få tydliga översikter över Google-rekommenderade åtgärder för att stödja optimal användning och systemhälsa.

Supportförfrågan

Skicka in supportförfrågningar baserat på rekommendationer i Inventory. Granska förfrågningars status och prioritetsnivå. Kunder kan betygsätta hur nöjda de är med svar på supportärenden. Tilldela P1- till P4-prioriteter, med en 98 % SLA-efterlevnad. Dessa funktioner ger MSP-teamet en tydlig insikt i kundärenden och gör att de kan behandla varje ärende med samma uppmärksamhet och fokus som om verksamheten var deras egen. Command Center tillhandahåller en plattform för MSP-teamet och kunderna att tillägna sig ett förutsägande tillvägagångssätt kontra ett reaktivt. En gemensam yta för kommunikation, kontroll och information gör att MSP-teamet och kunden kan arbeta unisont.

SUPPORT

Ditt projekt tillägnas en certifierad Google Cloud-expert.

 • Vanliga frågor, forum, dokumentation
 • Chatt, e-post, telefon, chattrobot
 • Supportärenden och rapportering
 • Support på L1-, L2- och L3-nivå

ÖVERVAKNING

En övervakningslösning låter dig säkerställa dina applikationstjänsters kontinuitet.

 • Hantering av applikationsprestanda
 • Mellanprogram
 • Infrastruktur

FINOPS

Our team accompanies you in the control and optimisation of your costs.

 • Invoicing & allocation of costs.
 • Dashboards & reporting.
 • Consumption Management.
 • Promotion Management.
 • Cost Optimisation.

CONSULTING

Our team offers consulting services during the entire project: from automatisation, refactoring, adjustments to the Cloud and training

 • Optimisation.
 • Training (GCP Training, adjusting to the Cloud)
 • Automatisation.

Utforska funktionerna i MSP Command Center från Devoteam

och ta kontrollen över dina molnprojekt och kostnader!

Anhåll om en demo